• Dansk
  • Engelsk

Om Smedegaarden A/S

Smedegaarden A/S er et familieejet selskab, som blev stiftet i 1962 af Henning Smedegaard.

I 2014 overtog sønnerne Eddie, Klaus og Morten firmaet. Vores forretning har udviklet sig fra at være handelsvirksomhed til også at omhandle ydelser i form af skibsophugning og nedrivning af teknologiske anlæg.

Som håndværkere i det maritime miljø er vi stolte af at blive optaget på den europæiske liste over godkendte virksomheder for skibsophugning.

Skibene demonteres og efterfølgende ophugges de på et miljøgodkendt anlæg i Esbjerg havn. Vores placering ved grænsen til Nationalpark Vadehavet forpligter.

Vi arbejder målrettet på at forbedre vores kvalitetsledelsessystem. Arbejdsprocesserne følges op og forbedres iht.de gældende miljøkrav.

Skibsophugning

At ophugge et skib kræver en stor ekspertise, håndværkersnilde samt arbejdssikkerhed og miljøbevidsthed på højeste plan.

Vi planlægger vores arbejde step for step, vi risikovurderer situationer, vi demonterer skibe, vi sorterer alle dele til genanvendelse eller miljøbehandling og til sidst ophugger vi skibets skrog på en miljøsikret klippeplads.

Alt dette kan kun udføres af godt uddannede medarbejdere og med et stærkt know how.

Mellemlagret for ikke farligt affald

Smedegaarden A/S har fået tilladelse til midlertidig oplagring af ikke farligt affald. I samarbejde med Hede Danmark driver vi mellemlagret for fiskeensilage, som anvendes til biogasproduktion. Vores tanke på 1700m3 kan modtage fiskeensilage både fra sø- og landside.

Højvandsikret udskibningsplads

Efter de nyeste miljøkrav har Smedegaarden A/S etableret et udskibningsområde, som kan lejes ud til alle virksomheder og værfter, hvis de vil modtage / afskibe metalskrot eller stål-og havkonstruktioner fra Offshore.

Virksomheden tilbyder også udlejning af mobilkran og elektrohydraulisk greb maskine, som sikrer hurtig og sikker læsning over kaj.

Virksomhedsoversigt med forklaring

  1. Hovedkontor, Vikingkaj 5, 6700 Esbjerg
  2. Værksted, Molevej 22
  3. Lagerbygning
  4. Demontering og miljøhåndteringsområde ved kajen 125m x 50m
  5. Miljøsikret ophugnings område 45m x 100m
  6. Højvandsikret udvendigt lager
  7. Tankgård til fiskeensilage 1700 m3
  8. Højvandsikret udskibningsområde 40m x 50m