• Dansk
  • Engelsk

Miljøpolitik

Miljø er vigtigt for os

Vores arbejdsplads er ved havnekajen i Esbjerg, som grænser op til vædehavsområdet.

Vores miljøpolitik omfatter alle afdelinger, vi er fælles om ansvar, udfordringer og løsninger.

  • Vi følger myndighedernes krav.
  • Vi gennemfører lovpligtige målinger og indrapporterer til de kompetente myndigheder.
  • Vi analyserer afvigelser i målinger og igangsætter handlinger.
  • Miljøpolitikken bliver integreret i den daglige drift.
  • Via vores arbejdsmetoder (SRP) vil vi påvirke hele vores værdikæde.
  • Alle ansatte vil blive orienteret om miljøpåvirkninger.
  • Vores mål er at bidrage til Esbjergs Kommunes miljømål for 2025.
  • Vi vil åbent og ærligt rapportere om vores fremskridt (og uheld).