• Dansk
  • Engelsk

Miljøgodkendt virksomhed

Smedegaarden er beliggende på en nyere plads på Esbjerg havn, hvor alle miljømæssige krav er opfyldt.

Virksomheden er miljøgodkendt af såvel Esbjerg Kommune som Ribe Amt og er desuden på den "Grønne" EU Liste.

Løbende certificering

Smedegaarden bliver løbende certificeret af såvel Amt som Kommune for at sikre, at virksomheden til stadighed lever op til de miljømæssige krav på området.

Vi sætter en stor ære i at leve op til kravene, og uddanner derfor medarbejdere specielt inden for et bestemt område, f.eks. asbestsanering.

Korrekt behandlig af kemisk affald

Medarbejderne på Smedegaarden har endvidere erhvervet specialviden i forhold til forskelligt kemisk affald, så alt behandles på rette vis til videre bearbejdning eller destruering i hht. gældende miljøkrav.

Hent vores miljøgodkendelse her.