• Dansk
  • Engelsk

Miljøgodkendt virksomhed

Smedegaarden er beliggende på en nyere plads på Esbjerg havn, hvor alle miljømæssige krav er opfyldt.

Virksomheden er miljøgodkendt af såvel Esbjerg Kommune som Ribe Amt og har desunden erhvervet den grønne miljøgodkendelse.

Løbende certificering

Smedegaarden bliver løbende certificeret af såvel Amt som Kommune for at sikre, at virksomheden til stadighed lever op til de strenge miljømæssige krav.

Vi sætter en stor ære i at leve op til kravene, og derfor er der også flere medarbejdere, der er specielt uddannede inden for et bestemt område. Det gælder f.eks. aspestsanering.

Korrekt behandlig af kemisk affald

Medarbejderne på Smedegaarden har endvidere erhvervet en specialviden i forhold til forskelligt kemisk affald, så alt behandles på rette vis og bliver afleveret de rigtige steder til viderebearbejdning eller destruering.

Hent vores miljøgodkendelse her.